رفتن به نوشته‌ها

ماه: فوریه 2022

طراحان گرافیک مظلوم تر از گذشته !

طراحان گرافیک مظلوم تر از گذشته !

یکی از مشکلات موجود در کشور، عدم توجه کافی به افراد متخصص است، چه از نظر میزان درآمدی که کسب می کنند و چه از نظر اعتباری که به دست می آورند آن چیزی نیست که تصورش را دارندو البته واقعیت است.

تحریم سایت های دانلود وکتور گرافیکی

تحریم سایت های دانلود وکتور گرافیکی

تحریم؛ محدودیت، سختی راه ، مواردی هستند که پیش رو گرافیست ها وجود دارد، خصوصا در 3 – 4 سال اخیر این موضوع بیش از گذشته جدیت پیدا کرد و مشکلات زیادی برای طراحان گرافیک به وجود آمد.