گرافیک مناسب برنامه عصر جدید

چالش کرونایی «عصر جدید» و تصمیم علیخانی/ سینما دیگر «زنده» نیست!

گرافیک مناسب برنامه عصر جدید

برنامه عصر جدید اغلب تماشاگران و بینندگان برنامه های تلویزیونی میشناسند . این برنامه جزو پرمخاطب ترین برنامه های یکی دو سال اخیر می باشد . این برنامه از انجایی که توسط احسان علیخانی مدیریت می شود توانسته از نظر بصری و هنری جایگاه خوبی را در میان مخاطبان باز کند .